Veliki čarobnjački štap Deda Mraza

Želite da budete originalan Deda Mraz?! Obratite pažnju na ovaj fantastičan detalj!
Veliki čarobnjački štap sa zvezdom ili kristalnom kuglom na vrhu – Nema dalje!


Nosi li Deda Mraz čaroobni štap? – Pa zaista, ne nosi ga svaki Deda Mraz, samo onaj koji je zaista pravi.
Visoki štap je artefakt i obeležje čarobnjaka (a Deda Mraz to jeste), vladara, putnika namernika koji dolazi izdaleka.