Opšti uslovi pružanja usluge „Dolazak Deda Mraza“

SADRŽAJ USLUGE „DOLAZAK DEDA MRAZA“

Usluga „Dolazak Deda Mraza“ podrazumeva dolazak animatora kostimiranog u Deda Mraza na dogovorenu adresu, u dogovorenom terminu te animaciju prisutnih na događaju u minimalnom trajanju od 25 minuta, a u prosečnom trajanju od 30 minuta za kućnu posetu gde prisustvuje najviše sedmoro dece. Za prilike i događaje gde prisustvuje više od osmoro dece važe posebni uslovi i cene (navedene u cenovniku), a terminom se smatra period od 40 minuta. Ukoliko naručilac smatra i želi više vremena, neophodno je da ugovori i zakupi dodatno vreme ili dva spojena – uzastopna termina.
Animacija podrazumeva komunikaciju sa prisutnima, priču (dijalog ili monolog) te podelu paketića. Više o nastupu Deda Mraza i scenariju po kome nastupa (uz veliki procenat improvizacije) možete da saznate na web sajtu http://www.dedamraz.org


JEDNOOBRAZNOST USLUGE

Usluga „Dolazak Deda Mraza“ nije jednoobrazna i razlikuje se od slučaja do slučaja. Takođe, iskustva naručilaca usluge su različita. Organizator / pružalac usluge ima više animatora koji se razlikuju po temperamentu, izgledu, kostimu, godinama starosti, nastupu…
Naručioci usluge koji su prethodnih godina ili ove godine na drugom mestu imali iskustvo sa našim animatorom, nemaju osnov da očekuju identičnu uslugu u drugoj prilici, naročito ne istog animatora. Prigovori i reklamacije po ovom osnovu se ne uvažavaju.


NARUČIVANJE / ZAKAZIVANJE USLUGE „DOLAZAK DEDA MRAZA“

Usluga „Dolazak Deda Mraza“ zakazuje se isključivo telefonskim pozivom na 062/15-00-245 ili emailom (zakazivanje@dedamraz.org) u komunikaciji sa operaterom što znači da operater mora da potvrdi da je usluga zakazana. U tom smislu, nije dovoljno poslati email sa podacima i smatrati da je termin rezervisan.
Usluga se ne može zakazati slanjem SMS-a, MMS-a ili poruke preko drugih platformi (Viber, WhatsApp i sl.), kao i slanjem poruke na Facebook stranici ili Instagram nalogu. U navedenim slučajevima, naručilac neće dobiti odgovor i potvrdu operatera, a usluga neće biti pružena.


ZADOVOLJSTVO NARUČIOCA / KORISNIKA USLUGA

Zadovoljstvo naručioca i korisnika usluge zavisi od mnogo faktora, a najvažniji je uzrast svakog pojedinačnog deteta koje Deda Mraz animira. Ukoliko deca ne veruju u Deda Mraza, naručilac usluge nema pravo da očekuje da animator promeni detetov stav.
Naručilac usluge nema pravo na prigovor ukoliko se dete nakon pružene usluge uveri da je animator maskirani glumac, obzirom da je to činjenica.
Takođe, naručilac usluge nema osnov za prigovor ukoliko dete (ili deca) imaju strah od Deda Mraza (stranac neuobičajenog izgleda). Animator će učiniti sve što je u njegovoj moći da preokrene situaciju u prijatnu, a domaćinima se savetuje da pripreme decu na posetu neuobičajenog gosta – Deda Mraza.


CENA USLUGE „DOLAZAK DEDA MRAZA“

Cena usluge definisana je Cenovnikom javno istaknutim na web stranici http://www.dedamraz.org/cenovnik-deda-mraz/ ‎
Za firme, igraonice i organizacije koje okupljaju više od osmoro dece (kućne žurke) važe posebni uslovi (poslednja stavka navedena u cenovniku).
Cena iznajmljivanja Deda Mraza se razlikuje u zavisnosti od atraktivnosti termina i broja dece koju Deda Mraz treba da animira. Za kućne posete važi jedna cena (maksimalan broj prisutne dece za ovu tarifu je 7).


MESTO PRUŽANJA USLUGE „DOLAZAK DEDA MRAZA“

Usluga „Dolazak Deda Mraza“ pruža se isključivo na užim gradskim teritorijama Beograda i Novog Sada, a detaljna mapa sa obeleženim područjem koje se smatra „užim gradskim područjem“ se nalazi na web stranici https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xwJcy0hbtOzMsUF9-lJm7lJsdRs&ll=44.87907652081732%2C20.319306390991187&z=9
Ukoliko je naručilac usluge dao netačne podatke o adresi na kojoj organizuje događaj ili, ukoliko se ista nalazi izvan granica definisanim na gornjem linku, pružalac usluge nije u obavezi da pruži istu. Ukoliko je usluga plaćena u celosti, unapred, pružalac usluge je u obavezi da refundira 50% uplaćenih sredstava. Netačnim podacima se smatra zamena teza npr „Zemun i Zemun Polje“ (u Zemun Polju ne servisiramo usluge) ili srodni slučajevi poput zamene teza Banjica i Jajinci i sl.

BEOGRAD

  NOVI SAD


POSTUPCI U SLUČAJU KAŠNJENJA ANIMATORA

Animator (pružalac usluge) ima pravo da zakasni najviše 20. min. u odnosu na zakazani termin, a u slučaju vremenske nepogode (temperatura ispod 0°C shodno merenju HMZS, poledica, sneg, ledena kiša) i do 30 min. U slučaju većeg kašnjenja (do 30 min. u redovnim okolnostima ili do sat vremena u vanrednim okolnostima), cena usluge se umanjuje za 50%, a ukoliko je usluga plaćena unapred, naručilac ima pravo na refundaciju navedenog procenta.

 


OTKAZIVANJE USLUGE OD STRANE NARUČIOCA

Naručilac usluge može da otkaže istu bez ikakvih posledica najkasnije jedan dan (min. 24 časa) pre realizacije iste. U suprotno će biti zadužen sa 60% od cene usluge, a račun za plaćanje iste biće poslat poštom na navedenu adresu.


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGA

Lični podaci korisnika usluga (imena dece, roditelja i sl.), koje naručilac usluge daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Naručilac usluge nije u obavezi da daje bilo kakve podatke o maloletnim licima. Animator je sposoban da pruži uslugu i bez ličnih podataka (imena dece). Ukoliko naručilac ipak dostavi ove podatke, saglasan je da ih Organizator i animator mogu koristiti za realizaciju pružanja ove usluge, pri čemu se dati podaci (imena, prezimena, adresa, mesto, vreme i cena usluge) – ne smeju ustupati drugim licima, osim animatoru i zaposlenima u Interact-u te licima određenim posebnim zakonskim propisima.
________________________________________
Beograd, 11. feb. 2024. god.