Beograd i Novi Sad

Cene za iznajmljivanje Deda Mraza

Tel. 062 15 00 245

VIKEND TERMINI 08. i 09. dec.

 • 08. dec. 2018. SUBOTA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min): 3.000 RSD

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena): 4.500 RSD

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 09. dec. 2018. NEDELJA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min): 3.000 RSD

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena): 4.500 RSD

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

STANDARD NEDELJNI TERMINI 10. – 14. dec.

 • 10. dec. 2018. PONEDELJAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min): 3.000 RSD

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena): 4.500 RSD

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 11. dec. 2018. UTORAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min): 3.000 RSD

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena): 4.500 RSD

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 12. dec. 2018. SREDA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min): 3.000 RSD

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena): 4.500 RSD

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 13. dec. 2018. ČETVRTAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min): 3.200 RSD

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena): 5.000 RSD

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 14. dec. 2018. PETAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min): 3.200 RSD

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena): 5.000 RSD

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

VIKEND TERMINI 15. i 16. dec.

 • 15. dec. 2018. SUBOTA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.600
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 5.000
  od 15 do 19h = 6.000
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 16. dec. 2018. NEDELJA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.600
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 5.000
  od 15 do 19h = 6.000
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

STANDARD NEDELJNI TERMINI 17. – 21. dec.

 • 17. dec. 2018. PONEDELJAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.500
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 5.000
  od 20 do 22h = 4.700

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 18. dec. 2018. UTORAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.500
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 5.000
  od 20 do 22h = 4.700

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 19. dec. 2018. SREDA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.500
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 5.000
  od 20 do 22h = 4.700

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 20. dec. 2018. ČETVRTAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.500
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 5.000
  od 20 do 22h = 4.700

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 21. dec. 2018. PETAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.300
  od 15 do 19h = 3.700
  od 20 do 22h = 3.300

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.600
  od 15 do 19h = 5.000
  od 20 do 22h = 4.700

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

VIKEND TERMINI 22. i 23. dec.

 • 22. dec. 2018. SUBOTA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.300
  od 15 do 19h = 3.700
  od 20 do 22h = 3.300

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 5.000
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 23. dec. 2018. NEDELJA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.300
  od 15 do 19h = 3.700
  od 20 do 22h = 3.300

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 5.000
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

TERMINI od 24. do 27. dec.

 • 24. dec. 2018. PONEDELJAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.300
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.500
  od 15 do 19h = 5.500
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 25. dec. 2018. UTORAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.300
  od 20 do 22h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.500
  od 15 do 19h = 5.500
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 26. dec. 2018. SREDA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.600
  od 20 do 22h = 3.300

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.500
  od 15 do 19h = 5.500
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 27. dec. 2018. ČETVRTAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.000
  od 15 do 19h = 3.600
  od 20 do 22h = 3.300

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.500
  od 15 do 19h = 5.500
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

TERMINI ZA 28. i 29. dec.

 • 28. dec. 2018. PETAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.500
  od 15 do 19h = 4.600
  od 20 do 22h = 3.500

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 5.200
  od 15 do 19h = 6.000
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 29. dec. 2018. SUBOTA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.500
  od 15 do 19h = 4.600
  od 20 do 22h = 3.500

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 5.200
  od 15 do 19h = 6.000
  od 20 do 22h = 5.000

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

PREMIUM NOVOGODIŠNJI TERMINI

 • 30. dec. 2018. NEDELJA
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 6.000
  od 20 do 22h = 5.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 5.200
  od 15 do 19h = 8.000
  od 20 do 22h = 6.500

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

 • 31. dec. 2018. PONEDELJAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 6.000
  od 20 do 22h = 5.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 5.200
  od 15 do 19h = 8.000
  od 20 do 22h = 6.500

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

01. JANUAR – NOVA GODINA

 • 01. jan. 2019. UTORAK
 • *

  Deda Mraz kod Vas u kući (do 30 min):
  do 14h = 3.300
  od 15 do 19h = 3.000

  Deda Mraz na žurci ili u firmi (45 min do sat vremena):
  do 14h = 4.200
  od 15 do 19h = 3.800

  * žurka ili firma podrazumeva prisustvo više od 8, a manje od 20 dece na događaju.

TERITORIJA NA KOJOJ DEDAMRAZEVI PRUŽAJU SVOJE USLUGE

Cena iznajmljivanja Deda Mraza tarifira se prema važećem cenovniku koji se nalazi na ovoj stranici (iznad).
Za firme, igraonice i organizacije koje okupljaju više od osmoro dece (kućne žurke) važe posebni uslovi (poslednja stavka u cenovniku).

Cena iznajmljivanja Deda Mraza se razlikuje u zavisnosti od atraktivnosti termina i broja dece koju Deda Mraz treba da animira. Za kućne posete važi jedna cena (maksimalan broj prisutne dece za ovu tarifu je 6. Dozvoljeno je blago odstupanje od maksimalno predviđenog broja. Međutim, povećanje broja prisutne dece utiče na ugođaj i atmosferu koja se, često, s mnogo dece pretvara u haotičnu, umesto da je lepa i intimna.

Tradicionalna dodela paketića u firmama i javnim skupovima je nepopularna upravo zbog toga što je tamo uloga Deda Mraza obesmišljena. Svako dete ima potrebu i želju da popriča sa Deda Mrazom, da mu pokaže svoje igračke, ocene i sl. i da mu sedi u krilu. Sve ovo je nemoguće kada je prisutno više od petoro dece iz razloga što deca imaju kratku pažnju i koncentraciju. Nestrpljiva su, sklona prekidanju „predstave“ i sl. Drugim rečima, dete ne može da čeka duže od pola sata da dođe na red da primi paketić.

Cena iznajmljivanja Deda Mraza – dolazak na kućnu adresu se kreće počev od minimalnog iznosa od 3.000 RSD za manje popularne termine pa nadalje, višestruko skuplje, za ekskluzivne termine.

Termini od 28. do31. decembra su izvan konkurencije. Smatraju „Ultra Premium“ ekskluzivnim terminima i višestruko su skuplji od standardnih termina. Ukoliko želite da „ugrabite“ neki od „Premium“ termina, rezervišite Deda Mraza na vreme obzirom da su ovi termini ujedno i najtraženiji.